Tillverkare

Västerdalälven

Malungs FVOF

Sträckan från Lima Kraftstation ner till Malungsfors är lättvadad och kanske den bästa i hela älven. Framförallt bjuder den på ett väldigt fint harrfiske med relativt hög medelvikt. I den översta sträckan, söder om kraftverket, råder totalt fiskeförbud. Sträckan, som är väl skyltad har legat i träda i ett par år och fungerar som en prov- och föryngringssträcka. Den följande ca 8 km långa sträckan är biotopvårdad med både storsten och pirer byggda. Fisket är relativt jämt över hela sträckan och fiskeplatserna nås enkelt med bilväg på bägge sidor älven. Från Malungsfors rinner älven i sakta mak genom Malung och ner förbi Lugnet innan vattenhastigheten ökar när Vemforsen tar vid. Sträckan från Vemforsen förbi Kärleksudden och Edsforsen är väldigt vacker och antagligen den hårdast fiskade i hela älven. Men här är även älven betydligt hårdare, djupare och på sina ställen mer svårfiskad än i Malungsfors. De djupare och hårdare forsarna gör dock att den större fisken trivs bra. Och ofta tas årets största fiskar i någon av sträckans många djuphålor. I Yttermalung blir älven återigen lugn innan den kastar sig ut i de sista forsarna ner mot Äppelborået. 


Harrfisket i Västerdalälven är stundtals mycket mycket bra. Medelvikten ökar hela tiden men tyvärr saknas väl fortfarande de riktigt stora fiskarna. Fisk över kilot är fortfarande väldigt ovanligt. (Vi hade under sommaren 2005 ett snitt på 33,2 cm med en topp på 46 cm då vi fiskade i Västerdalälven.) 

Fisket startar så fort vårfloden har lagt sig i maj (harren är fredad (1/4-15/5) och pågår tills kylan säger ifrån. Bästa tiden är när värmen kommer i mitten på juni och en bit in i juli, samt höstfisket som sträcker sig från slutet av augusti till oktober. Framförallt de första kläckningarna av gul och grön forsslända i juni kan vara väldigt intensiva och ge ett drömfiske. 

Öringen är tyvärr inte riktigt lika vanlig som harren. Men även öringfisket tenderar att bli bättre och bättre. Medelvikten är låg, men däremot finns det en hel del grov fisk. Öringar på 1-2 kg fångas regelbundet och älvrekordet i modern tid ligger på hela 8,2 kg! 

Flugfisket dominerar i älven, även om både spinnfiske och mete fungerar bra det med. Framförallt öringen biter gärna över en liten wobbler eller spinnare. Flugor som fungerar bra är framförallt klinkkammer (olive,bruna och svarta) och imitationer av gul och grön forsslända under första delen av säsongen och E12, E9 samt olika sedgeflugor under nattsländekläckningarna på sensommaren och hösten. Under den varmaste årstiden, i juli och början av augusti är fisket ofta mycket trögt. Vattenståndet är lågt och vattentemperaturen hög. Nu står fisken och trycker i de hårda forsarna och ofta måste det till en tung nymf, gärna med guldskalle, för att man ska få någon fisk. Alternativet är sena och mörka nätter då kläckningar ofta blir intensivare. 

Följande bestämmelser gäller, föutom på den översta sträckan (se flugfiskesträckan för mer information): 

Övriga regler för Västerdalälven inom Malungs FVO hittar du här.

Västerdalälven inom Transtrands FVOF

Vid Fulunäs norr om Sälen rinner Görälven och Fuluälven samman och bildar Västerdalälven. Den "fiskbara" sträckan inom Transtrands FVOF sträcker sig från Fulunäs och ca 7-8 km söderut. Älven rinner genom ett naturreservat som heter Hälla och är ett väldigt spännande och fint område. Här är älven fylld av små öar och skär som ger många bra ståndplatser för fisken och fina upplevelser för fiskaren. Området är även lätt att nå med väg 311 som löper utefter den östra stranden och en liten grusväg på den västra. Därefter byter älven karaktär och blir lugnflytande och djup.

Lima FVOF

Genom Lima FVOF fortsätter älven sitt lugna flyt hela vägen ner till Lima Kraftstation där fiskevårdsområdet slutar sin gräns. Här, liksom i älvens övriga lugnflytande delar, är det abborre, gädda och framförallt brax- och idfiske som gäller. Det enda stället som kan bjuda på harr och öringfiske är kring Femåns utlopp strax norr om Torgås.Varukorg  

Inga produkter

0,00 kr Frakt
0,00 kr Moms
0,00 kr Totalt

Priser inkl. moms

Till kassan

Nyheter

» Inga nya produkter för tillfället